Montáž oken a dveří

Montáž plastových oken je důležitá a velmi technicky náročná činnost, ale s námi se bát nemusíte. Jsme profesionálové s mnohaletou zkušeností a rádi pro vás odborně montáž provedeme. V současné době provádíme obvykle montáž oken dvěma způsoby:

Standardní montáž oken

Montáž oken probíhá do předpřipraveného otvoru, do kterého se osazuje a upevňuje nový rám. Následně vyplňujeme prostor mezí rámem a stavebním otvorem standardním izolantem (PUR pěnou).

Montáž oken systémem PKS 3

Jedná se o montáž certifikovaným systémem PKS 3 . Od standardní se liší vytvořením parotěsné/paropropustné zábrany, která ještě více zamezuje nežádoucím vlivům jako jsou např. plísně.